fbpx

Politica de confidențialitate

Vă mulțumim pentru interesul acordat produselor www.scutarihome.md.

Pentru noi, avînd în vedere relația specială cu Dumneavoastră, este deosebit de important să asigurăm o relație confidențială și protecția datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați. prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții privte a vizitatorilor, care accesează site-ul nostru, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=133182&lang=ro# (modificat https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=132548&lang=ro) precum și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“GDPR”) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL

Prezenta politică explică practicile on-line ale www.scutarihome.md referitor la aplicarea legilor menționate mai sus, precum și dreptirile de care beneficiați, la modul în care informațiile d-stră sunt utilizate prin intermediul site-ului www.scutarihome.md

www.scutarihome.md se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute de legislația în vigoare, pentru a asigura că toate datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesarîn raport cu scopul prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimțământul D-stră sunt și vor fi colectate și prelucrate de noi exclusiv în scopurile pe care le vom prezenta în cele ce urmează. Mențonăm faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimțământului D-stră, în acest sens (art. 5) din Legea privind datele cu caracter personal.

Situațiile în care www.scutarihome.md va colecta și prelucra datele D-stră, cu caracter personal și scopurile în vederea cărora aceste date vor fi prelucrate, sunt următoarele:

1.  Procesarea formularului de comandă

www.scutarihome.md va folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe site, exclusiv cu scop de procesare a comenzii/solicitării D-stră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal prin intermediul site-uli www.scutarihome.md înțelegeți și sunteți deacord că datele D-stră, prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii de protecâie a datelot a site-lui.

Totodată, unele din acestea (ex. Adresa e-mail, număr de telefon) sunt necesare pentru o bună comunicare între compania noastră și D-stră în calitate de client, precum și pentru transmiterea către D-stră a ofertelor promoționale în mod ocazional.

Toate aceste date colectate au ca scop exclusiv, să optimizăm și îmbunătățim funcționarea platformei noastre, astfel încât să vă oferim o experiență cât mai plăcutăcu ocazia utilizării acesteia.

Odata cu accesarea site-ului www.scutarihome.md, la fiecare deschidere de pagină sau a unui fișier, automat sunt salvate datele de acces sub forma unor fișiere de tip protocol.

 • a) Fiecare pachet de date cuprinde informații despre pagina de internet de pe care se accesează pagina noastră, adresa IP, data și ora accesului, solicitarea clientului, codul de raspuns http, cantitatea de date transferate, informații despre programul de navigare și sistemul de operare utilizat.
 • b) Localizarea geografică – cu ajutorul adresei IP, este posibil estimarea localizării geografice a utilizatorului de internet. Odata cu finalizarea sesiunii, adresa IP nu este stocată la noi cu scopul localizării geografice.
 • c) contul clientului – în timp ce solicitați crearea unui cont pe platforma www.scutarihome.md, în rubrica “client nou”, vor fi salvate datele personale ale D-stră. În orice moment aveți posibilitatea să solicitați stergerea datele și contului D-stra. La plasarea comenzii pe site-ul wwwscutarihome.md, datele se vor prelucra cu scopul desfățurării cu succes a procesului de vânzare.
 • d) plasarea comenzii – pentru procesarea solicitărilor D-stră utilizăm datele personale salvate în contul personal.
 • e) livrarea produsului – pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor contractuale, prelucrăm datele D-stră personale și în cazul utilizării serviciului nostru de livrare.

2. Date pentru analize.

Date pentru analiza web Goolge Adwords/Analytics. Noi folosim diferite instrumente de analiză web de la parteneri, cum ar fi Google, Yandex, pentru a colecta informații despre interacțiunea cu site-ul nostru și aplicațiile mobile, inclusiv paginile pe care le vizitați, site-ul de pe care ne vizitați, timpul petrecut pe fiecare pagină, sistemul de operare și browserul pe care îl utilizați, precum și informațiile despre rețea și adresa IP.

3. Date pentru politica de cookie

Date pentru politica de cookie-uri. Pentru îmbunătățirea experienței D-stra de navigare pe site-ul www.scutarhome.md, utilizăm cookie-urile. Acestea sunt folosite pentru ca utilizatorii să poată relua cu ușurință activitatea la urmatoarele accesări ale site-ului nostru. Cookie-urile sunt acele fișiere care spun serverului care pagini trebuie afișate utilizatorului. Fiecare modul cookie poate fi utilizat numai de furnizorul de servicii corespunzător (de exemplu, Google în cazul Google Analytics). Informațiile colectate prin intermediul unui modul cookie pot fi transferate către un partener de serviciu și stocate pe serverele sale într-o altă țară decât țara de origine. Deși informațiile colectate nu includ informații personale, cum ar fi numele, adresa, detaliile de plată, etc., sunt utilizate de către furnizorul de servicii și transferate altor persoane în conformitate cu politica de confidentialitate a acelui furnizor.

www.scutarihome.md se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor, în care există consimțământul D-stră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri.

4. Publicații/Newsletter

Dacă v-ați abonat în secțiunea de Publicitate a www.scutarihome.md datele D-stră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul exclusiv de a vă transmite aceste informări cu conținut juridic

Puteți primi reclame sau sugestii direcționate pe baza intereselor D-stră., în funcție de acțiunile pe pagina noastră web și pe alte site-uri web, precum și în funcție de produsele pe care le dețineți în prezent. Aceste propuneri vor fi afișate pe pagina www.scutarihome.md sub forma schimbării banerelor de produse. Partenerii noștri pot utiliza diferite tehnologii, cum ar fi cookie-urile, pentru a colecta informații despre activitățile D-stră. și pentru a vă afișa publicitatea pe baza informațiilor despre interesele și paginile vizitate, precum și pentru a evalua eficiența publicității.

Datele D-stră urmează a fi șterse de îndată ce anulați abonamentul din secțiunea de informare.a www.scutarihome.md Vă puteți dezabona în orice moment.

Care date cu caracter personal le prelucram?

Colectăm informații pentru a asigura utilizarea maximă a serviciilor noastre. În principiu, datele care pot fi considerate personale, le primim direct de la D-stră atunci când efectuați următoarele acțiuni:

1) creați un cont sau cumpărați orice dintre produsele noastre (acestea pot fi, de exemplu, nume, prenume, numar de telefon, e-mail, adresa, metoda de plată, date card bancar, etc.);

2) solicitati ajutor în serviciul nostru de asistență clienți (acesta poate fi, de exemplu, nume și un număr de telefon);
3) participați la concursuri, sau căutați un loc de muncă sau participați la alte evenimente pe care le derulăm, pentru care este posibil să avem nevoie de informații cu caracter personal ale D-stra.

Împreună cu toate acestea, colectăm, de asemenea, informații suplimentare atunci când vă furnizăm serviciile pentru a vă asigura nivelul necesar de calitate. Aceste metode de colectare ar putea să nu fie atât de evidente, așa dar am dori să explicăm ce pot fi și cum sunt puse în aplicare și cine are acces.

Cine are acces la datele D-stră?

www.scutarihome.md, în calitate de operator de date cu caracter personal a desemnat persoana responsabilă cu Protecția Datelor, având obligația de a asigura respectarea prevederilor Legislatilve în operațiunile de prelucrare de date efectuate de către companie.

Vizitatorii site-ului au posibilitatea de a se adresa în orice moment, în mod direct, Responsabilului cu protecția datelor, cu privire la orice aspect legate de prezenta Politică, utilizând datele de contact de mai jos:
E-mai: vanzari@scutarihome.md
Adresa de corespondență: CC Atrium, str Albișoara 4, et.3, of 6009, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizorii externi și interni, cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la D-stră, cu mențiunea expresă că vom apela doar la personalul împuternicit care oferă garanții suficiente pentru punerea în aplicație a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerințele prevăzute în legislație și să asigure protecția drepturilor D-stră. Categoriile de servicii prin care colaborăm cu furnizorii și datele cu character personal transferate acestora sunt următoarele:

 • Servicii comunicare – adresa de e-mail;
 • Servicii marketing/newsletter – adresa de e-mail, Nume, Prenume, număr de telefon;
 • Servicii de facturare – Nume, Prenume, adresa de e-mail;
 • Servicii contabilitate – Nume, Prenume, adresa de e-mail, date cont bancar;
 • Servicii juridice – Nume, Prenume, adresa de e-mail

Cât timp sunt stocate datele?

www.scutarihome.md poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Datele cu caracter personal furnizate de D-stră, vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu D-stră. Precum și ulterior pentru o duratănrezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Datele pe care le furnizți prin abonarea în secțiunea Publicații/Newsletter a site-lui nostru sunt păstrate până la momentul dezabonării voluntare, efectuate prin intermediul link-ului conținut în Publicație sau a unei solicitări scrise, adresate la Responsabilul nostr pentru protecția datelor.

Care sunt drepturile D-stră?

 • Dreptul de acces la date aveți dreptul de a obține din partea www.scutarihome.md o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective. Totodată, puteți obține o copie a datelot cu caracter personal furnizate companiei noastre și care fac obiectul prelucrării, precum orice alte copii solicitate de D-stră, www.scutarihome.md poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative, în cazul care întroduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • Dreptul de rectificare aveți dreptul de a obține rectificarea de către www.scutarihome.md a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține complectarea datelor cu caracter personal, care sunt incomplete; www.scutarihome.md va comunica fiecărul destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește împosibil sau presupune eforturi disproporționale și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă ve-ți solicita acest lucru;
 • Dreptul la ștergerea datelor aveți dreptul de a obține din parte www.scutarihome.md ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întîrziere nejustificate, iar www.scutarihome.md are obligația de a șterge datele respective atunci când: 1) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 2) vă retrageți vonsimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; 3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; 4)datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 5) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine www.scutarihome.md în temeiul legislației în vigoare. www.scutarihome.md va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal, orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire acești destinatari, dacă ve-ți solicita acest lucru.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării aveți dreptul de a obține din partea www.scutarihome.md restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: 1) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite www.scutarihome.md să verifice exactitatea datelor; 2) prelucrarea este ilegală, iar D-stră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitînd în schimb restricționares utilizării lor; 3) www.scutarihome.md nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, da D-stră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 4) v-ați opus prelucrării pentrul intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitile ale www.scutarihome.md prevalează asupra drepturilor D-stră; www.scutarihome.md va comunica fiecărui destinatar cărui i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazurilor în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă ve-ți solicita acest lucru.
 • Dreptul la portabilitatea drepturilor aveți dreptul de a primi datele D-stră cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către www.scutarihome.md, într-un format structurat, utilizat în mod curent, și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții. În exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu carater personal șă fie transmise direct de la www.scutarihome.md la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor D-stră cu caracter personal, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor disoziții;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața Agenției Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de către www.scutarihome.md pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Securitatea prelucrării

www.scutarihome.md a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu legislația în vigoare, cu scopul de a proteja datele D-stră împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentară.

Toți colaboratorii www.scutarihome.md precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama companiei, sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor D-stră, în conformitate cu prevederile prezentei Politici

Drept de proprietate intelectuală

www.scutarihome.md este proprietarul exclusiv a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului acestui site, inclusiv, fără a se limita la articole, texte, fotografii, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Vizitatorii site-lui înțeleg și consimt că nu vor putea folosi materialele menționate anterior în nici un mod, cu excepția utilizării aprobate în mod expres de către www.scutarihome.md

Nici o secțiune din conținutul site-ului nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau nici prin nici un mijloc, fără acordul prealabil scris al www.scutarihome.md Prin urmarevizitatorii site-lui înțeleg și consimt să nu modifice, vândă, distribuie sau să creeze lucrări, derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest site, în orice mod, fără acordul prealabil al www.scutarihome.md.

Actualizarea Politicii de Protecție a Datelor cu Caracter Personal

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.scutarihome.md Prin urmare, este necesar să verificați această pagină pentru orice actualizare.

Vă rugăm să nu contuinuați să utilizați site-ul www.scutarihome.md dacă nu sunteți de acord cu astfel de modificări.

Precizăm faptul că prin acceptarea acestui acord, datele D-stră, personalevor fi prelucrate de www.scutarihome.md conform prezentei Politici de Prelucrare a datelor cu Caracter Personal.

Vă mulțumim!

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Nu ai niciun produs în coș.